Wondbehandelingsprotocol

De doelstelling van dit regionale wondprotocol is het proces van wondbehandeling van acute en complexe wonden voor zorgprofessionals inzichtelijk maken.

 Het regionale wondprotocol is van toepassing op:

  • Basiswondzorg bij de huisarts, op de spoedeisende hulp, in een verpleeghuis of tijdens het verblijf in een ziekenhuis of in de thuissituatie.
  • De overbrugging van een periode tot consultatie (verwijzing) naar een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of wondconsulent ter vaststelling van een definitief behandelplan.

NB:

1. Consulteer de behandelend arts, verpleegkundig specialist of wondconsulent bij:

  • Het (vermoeden van) een wondinfectie die niet bekend is
  • Verslechtering van de wond zonder aantoonbare oorzaak
  • Patiënten met een allergie of overgevoeligheid voor aanbevolen producten

2. Voor oncologische- en brandwonden gelden andere richtlijnen en is het toepassen van TIME niet vanzelfsprekend

 

 

Klik hier om het wondprotocol (zakformaat) te downloaden

Klik hier om het wondprotocol (A3 formaat) te downloaden